Den 42 kilometer lange Sønderborg Banen
Åbnede den 15 Juni 1901
og blev Elektrificeret i 1997
 
 
Tinglev Station
 
1. Oktober 1864 åbnes banen
fra Flensborg over Padborg,
Tinglev og Rødekro til Vojens
 
 
Bjerndrup Station
 
Den Første Marts 1962 blev Stationen nedrykket
til et trinbræt det blev fjernet 1970 Stations
bygning blev solgt til en murermester der udstykket
område i flere par celler Stations bygningen blev
udlejet til et par familier den 18 November 2001 blev
Station revet ned og kun Pakhuset er Tilbage i dag
 
 
Kliplev Station
 
I 2004 Blev Stationen
revet ned og i dag er der kun et trinbræt tilbage
 
 
 
 
Lundtoft Station
 
1966 blev Stationen nedrykket til trinbræt det blev
fjernet 1974 Stations bygningen er der stadig
og bliver brugt Som Privatbolig
 
 
Tørsbøl Station
 
1969 Blev Stationen nedrykket til trinbræt
som blev fjernet 1974 Stations bygningen
er der stadig og bliver brugt Som Privatbolig
 
Fra Tørsbøl Station var der en bane til Holbøl,
over Smedeby til Padborg banen åbnede samtidig
med Sønderborg banen og lukkede den 21 juni 1932
 
 
Rinkenæs Station
 
1966 blev Stationen nedrykket til et trinbræt det
blev fjernet 1974 Stations bygningen
er der stadig og bliver brugt Som Privatbolig
 
 
Gråsten Station
 
Gråsten Stations bygning er den sidste der er
tilbage fra der tyskerne bygget banen
som stadig bruges som Station
 
 
 
Fra Gråsten Amtsbanegaard var der en smalsporet
banen til Aabenraa via Fiskebæk, Fiskebækskov,
Grøngrøft, Kiding, Bovrup, Varnæs, Skovbølgaard,
Bøgholm, Slyngsten, Tombøl, Felsted, Nørballe,
Sønder Hostrup, Stubbæk, Styrt-om, Skelbæk,
Aabenraa Sønderport, Aabenraa Amtsbanegaard.
Banen åbnet den 14 Februar 1899 og lukkede den
31 Marts 1926 banen havde øgenavnet Æ Kringelbahn
 
 
Adsbøl
 
1955 blev Trinbræt fjernet på grund af lave Passagertal
 
 
Avnbøl Station
 
I 1965 Blev Stationen nedrykket til
et trinbræt det blev fjernet i maj 1974
 
Det interessante ved historien om Avnbøl Station
er af den lukkede på grund at et sporskifte som den
danske stat ikke ville bruge penge på
 
 
Vester Sottrup Station
 
I 1974 blev Stationen nedrykket til et trinbræt det blev
fjernet I 1986 blev Vester Sottrup Station nedrivning
det eneste der i dag vidner om at der en gang har
været en Station har er gadenavnet Stationsgade
 
Fra 1905 gik der en bane fra Vester Sottrup
over Stenderup, Nybøl, Skodsbøl, Broager, Dynt,
for til sidst at ende i Skelde.
Den 7 April 1932 vedtog Rigsdagen
ved lov at Nedlægge Broager bane
 
I 1914 var der Planer om en bane fra
Vester Sottrup, Snogbæk, Blans, Ullerup, Avnbøl,
der var også planer om en bane fra Avnbøl
til Aabenraa Planen blev
opgivet i 1926 på grund at Bilens fremgang
 
 
Ragebøl Station
 
I 1956 blev Stationen nedrykket til et trinbræt
det blev fjernet 1963 Stations bygningen er der
stadig og bliver brugt Som Privatbolig
 
 
Sønderborg Station
 
Tre Stationer på Samme Sted den første 1901
blev afløst af den anden station i 1967 den
Fungerede kun i 37 år indtil Sønderborg Kommune
købte bygningen af DSB for at Få plads til Alsion
 
Amtsbanerne på Als
 
På Als siden gik der i Perioden 1898 til den Første
Marts 1933 en smalsporet bane fra Sønderborg via
Sundsmark, Spang i Vollerup, banen delte sig i
to retninger Nordpå via Augustenborg, Bro, Ketting,
Asserballe, Notmark/Hundslev, Elstrup, Guderup,
Stevning, Svenstrup, Havnbjerg, Oksbøl, for at
ende i Nordborg, Den anden Bane sydpå via Hørup,
Majbøl, Bjørnemosegård, Tandslet, Nedre Tandslet,
Lille Mommark, Her delt banen sig i to retninger
den ene via Lysabild, Fjelby, mod Skovby, den 
anden via Sarup, til Mommark, banen
til Mommark blev ved lov af 29. marts 1924
besluttedes at lade DSB overtage
strækningen Sønderborg-Mommark og ombygge
den til normalspor mens de andre baner blev lukket
banen til Mommark blev åbnet den 15. juni 1933
 
Den Nye Mommark bane
 
Nu var det Muligt at køre fra Stationen på Sundeved
siden over kong Christian den tiende bro vor der
var et sig sidespor ned til havnen banen fortsætter
til den gamle Amts bane Station i jernbanegade
og videre at den gamle strækning til
Mommark banen blev nedlagt 27. maj 1962.
 
Sønderborg banen i dag
 
2010 bliver banen endelig renoveret når man
hører larm fra banen forstår man hvorfor
DSB har fået Øgenavnet De Danske Skrallebaner
   
Tilbage