Grænselandet Historie
 
Grænsen mellem Danmark og Tyskland gik ved Ejderen, Slesvig og Holsten havde konge fælles med Danmark.
Områderne blev dog styret af hertuger, der hellere ville høre til Det Tyske forbund.
I 1848 bad Slesvig og Holsten om at høre til Det Tyske forbund.
Den danske konge sagde nej, det førte til krige, den første i årene 1848 til 1850.
Det endte med slaget på Isted Hede vor Danmark sejrede over Slesvig-holstenerne.
Havde Russerne ikke presset det Tyske forbund til ikke at støtte Slesvig-holstenerne
havde det nok set anderledes ud det enden med fredskonferencen i London hvor  
Danmark den 8. maj 1852 skriver under på at de ikke vil knyttet Slesvig mere til Kongeriget enden Holsten  
det skete med Novemberforfatningen som blev underskrev den 18. november 1863 af Kong Christian den 9 
 
 
Kong Christian 9 sammen med sin Kone Louise af Hessen-Kassel Kong og Dronning af Danmark Fra
1863 til 1906 på det tidspunkt var det kongehuset som bestemte over landet og ikke som i dag Regeringen
 
1864
 
Bismarcks første træk var at lade forbundsdagen vedtage, at Holsten skulle
besættes af tyske forbundsstyrker, hvilket skete i julen 1863. Derefter fik Danmark et ultimatum,
som krævede, at Novemberforfatningen skulle ophæves og danske tropper rømme Slesvig inden for 48 timer.
Da Danmark ignorerede kravet, som i øvrig var umuligt at gennemføre, 
gik preussiske og østrigske tropper ind i Slesvig. 
Danmark forsvare ikke Dannevirke der den danske General Christian de Meza
havde besluttet at de 40.000 danske Soldater skulle trækkes tilbage.
Danmark forsøgte at forsvare Dybbøl, Als men de havde ikke en chance med deres
forældede våben og kun 26.000 Soldater, resten af Soldater var op ved Fredericia.
 
Den sidste kamp 3. juli 1864
 
Den sidste kamp i krigen foregik ved landsbyen Lundby syd for Aalborg.
Det var en lille betydningsløs kamp, men der blev alligevel lagt mærke til den rundt om i Europa.
Her blev det tydliggjort hvor overlegen bagladeren var i forhold til forladeren.
Et dansk kompagni angreb et tysk kompagni som var gået i dækning bag et stengærde.
Danskerne angreb med påsatte bajonetter over en distance på 600 meter.
Med tre hurtige salver blev danskerne mejet ned, og angrebet brød sammen 30 meter foran stengærde
På det tidspunkt var 3/4 dele blevet dræbt eller såret det tyske tab var tre sårede.
Efter denne kamp trak de danske styrker sig helt ud af Jylland, og den Preussiske general
Eduard Vogel von Falckenstein kunne derfor den 14. juli med en mindre styrke
foretage en udflugt til Skagen, hvor han indskrev sig i kirkebogen i Skagen Kirke.
Der sluttedes våbenstilstand den 20. juli, og ved en fredskonference i Wien, 
afsluttet den 30.Oktober 1864, måtte Danmark afstå Slesvig, Holsten, Lauenborg, selvom Danmark
forsøgte af give Dansk Vestindien til Det Tyske forbund mod at få lov til at beholde
hertugdømmerne et forslag som blev afvist.
Omkring 200.000 dansksindede i Slesvig kom under Tysk herredømme.
Og Danmark mistet 5000 dansksindede under Første Verdenskrigen på tysk side
 
 
Genforeningen med Sønderjylland 1920
 
Det Sønderjyske område blev inddelt i 2 zoner som hver stemte om tilhørsforhold.
Efter folkeafstemning i 1920 blev den nordlige del af Slesvig givet tilbage til Danmark.
 
 
Thorvald Stauning var Danmarks første Socialdemokratiske Statsminister fra 1924 til 1926 og 1929-1942 til hans
død hans besparelser på militæret betyd at Danmark kun havde en styrke på 15,000 mand
med forældede våben, kanoner ubåde, fly, 2 krigsskibe som Stammede fra den første verdenskrig
 
Den 9 April 1940
 
Der Hitler besætter Danmark den 9 April forsøger det tyske mindretal i Danmark
af få Hitler til at lave en Ny afstemning i Grænselandet men det ville han ikke fordi
Hitler oprindelig kun var interesseret i Besætte Nordjylland og ikke resten af Danmark
 
Efter 2. verdenskrig
 
begyndte store dele af Befolkningen i Sydslesvig at identificere sig med regionen frem for den tyske
og en del, som hidtil havde været tysksindede, tilsluttede sig nu den danske bevægelse.
Efter at briterne havde besat Sydslesvig i maj 1945, krævede mange hjemme hørende en genforening 
med Danmark Inden englænderne fik det forbudt, nåede mange at afgive loyalitetserklæring til Danmark.
Den 9. maj 1945 erklærede statsminister Vilhelm Buhl, at grænsen ligger fast.
Denne erklæring blev støttet af et stort flertal i Folketinget,
og den blev officiel politik også for senere danske regeringer.
i Grænselandet er der et Tysk mindretal i Danmark og et dansk mindretal i Tyskland lige
Tyske skoler og Børnehaver i Danmark ligesom der er danske Skoler og Børnehaver i Tyskland
 
 
   
Forsiden